4 Obo 1/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Dušan Gábor, Bratislava
c/a
Bytové družstvo Petržalka, Bratislava