4 Obdo 48/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2012 13:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Sociálna poisťovňa Bratislava
c/a
Mgr. Henrieta Slavkovská, SKPÚ
DISK-Industrial Engineering, s.r.o., Šahy