4 Obdo 42/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.11.2014 11:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica
c/a
BERGER STROJE, spol. s r.o. v likvidácii, Banská Bystrica
o zaplatenie 474 549,89 eur s prísl.