4 Obdo 35/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.08.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Mederová


Účastníci:
JUDr. Martina Hrivňáková, SKP úpadcu AJG, s. r. o., Bratislava

c/a

I. STAVOINDUSTRIA, a. s., Liptovský Mikuláš
II. KONE, s. r. o., Bratislava