4 Obdo 10/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Ing. Roland Zsilinszky, Nové Zámky
c/a
I.B.A AGRO, Nové Zámky