4 MCdo 2/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.06.2013 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Edita Bakošová


Účastníci:
SKI CENTRUM - Banská Štiavnica, s.r.o.
c/a
SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky