4 MCdo 14/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.05.2012 08:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Sakálová
Členovia senátu: JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Ľubor Šebo


Účastníci:
JUDr. Janka Grolmusová, správca úpadcu SCR Veľká Rača, a.s. "v konkurze"
c/a
PhDr. Elena Kuljovská - ŠTÚDIO EKA