4 M Cdo 21/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.10.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Sakálová
Členovia senátu: JUDr. Ľubor Šebo
JUDr. Edita Bakošová


Účastníci:
VA Staving FRANCE spol. s r.o. v likvidácii
Banská Bystrica
c/a
STAVOINDUSTRIA HSV spol. s r.o., Slovenská Ľupča