4 M Cdo 10/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Edita Bakošová
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Ľubor Šebo


Účastníci:
Darina Tomanová
c/a
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava