4 Ds 3/2010

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 02.04.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. E.T.