4 Ds 2/2011

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 11.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Miroslav Osif
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. I. V.