4 Ds 1/2015

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 17.02.2016 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. V. H.