4 Ds 1/2014

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 23.02.2015 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M. P.