4 Cdo 84/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.03.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Edita Bakošová
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Helena Haukvitzová


Účastníci:
JUDr. Martin Kováčik, SKP úpadcu MIRAMART, s.r.o. Žilina
c/a
Anton Adamus