4 Cdo 68/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.11.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Sakálová
Členovia senátu: JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Alena Svetlovská


Účastníci:
Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc.
c/a
PhDr. Marián Leško