4 Cdo 55/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Sakálová
Členovia senátu: JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Alena Svetlovská


Účastníci:
Eva Jaššová
c/a
Obec Mojzesovo