4 Cdo 468/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.08.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Edita Bakošová
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Alena Svetlovská


Účastníci:
Mgr. Marek Kováč a spol.
c/a
AEOLUS, s.r.o.