4 Cdo 4/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.08.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Sakálová
Členovia senátu: JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Ľubor Šebo


Účastníci:
Miriam Balalová
OSBD Čadca