4 Cdo 32/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Sakálová
Členovia senátu: JUDr. Anna Kovaľová
JUDr. Edita Bakošová


Účastníci:
MUDr. Michal Hulman
c/a
RNDr. Martin Hulman a spol.