4 Cdo 315/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.02.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Edita Bakošová


Účastníci:
Ing. Peter Kohút
c/a
Chemko, a.s. Strážske