4 Cdo 283/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.08.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Edita Bakošová


Účastníci:
Peter Martinko
Jana Bahr