4 Cdo 251/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.07.2015 09:00
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Edita Bakošová


Účastníci:
Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra
c/a
LESY SR š.p. Banská Bystrica