4 Cdo 250/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Sakálová
Členovia senátu: JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Ľubor Šebo


Účastníci:
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
c/a
LESY Slovenskej republiky, š.p.