4 Cdo 24/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Sakálová
Členovia senátu: JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Ľubor Šebo


Účastníci:
1/ Denisa Belošičová a spol.
c/a
Helena Brichtová