4 Cdo 238/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.07.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Edita Bakošová
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Ľubor Šebo


Účastníci:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Marcelová
c/a
Slovenský pozemkový fond a spol.