4 Cdo 227/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Edita Bakošová


Účastníci:
Andrej Zachar
c/a
G1 MONITOR s.r.o., Košice