4 Cdo 146/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.11.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Edita Bakošová
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Alena Svetlovská


Účastníci:
Oľga Gregorová
c/a
Jaroslav Pokrývka