4 Cdo 143/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ľubor Šebo
Členovia senátu: JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Edita Bakošová


Účastníci:
Ján Seňka
c/a
Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA, Poprad