4 Cdo 13/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.09.2014 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Sakálová
Členovia senátu: JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Anna Kovaľová


Účastníci:
Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník
c/a
SR - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky