4 Cdo 12/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Sakálová
Členovia senátu: JUDr. Bakošová
JUDr. Šebo


Účastníci:
Miroslav Malecký a spol.
c/a
UniCredit Bank Slovakia, a.s. a spol.