4 Cdo 110/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Sakálová

Členovia senátu: JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Ľubor Šebo


Účastníci:
Anna Hutárová
c/a
Ing. Milan Hutár