4 Cdo 100/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.10.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Sakálová
Členovia senátu: JUDr. Ľubor Šebo
JUDr. Edita Bakošová


Účastníci:
Jozef Sedlák, Prešov - Nižná Šebastová
c/a
1/ Credit Clearing Center a.s., Bratislava a spol.