3Sžz/5/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 04.12.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
JUDr. Samuel Diatka
c/a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Bratislava