3Sžz/3/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.05.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Martia Juarés Babingui
c/a
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky