3Sžz/2/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 13.11.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová

Účastníci:
TECHNICOLOR SA Francúzsko
c/a
Protimonopolný úrad SR Bratislava
Vylúčenie verejnosti podľa § 116 ods. 3 O.s.p.