3Sžz/1/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 11.02.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
JUDr. Ján Végh
c/a
Minister spravodlivosti SR Bratislava