3Sžr/29/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.04.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
POHOTOVOSŤ s.r.o. Bratislava
c/a
Okresný úrad Prievidza
T zrušený z dôvodu späťvzatia odvolania