3Sžr/24/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.05.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
POHOTOVOSŤ s.r.o. Bratislava
c/a
Okresný úrad Gelnica
T zrušený z dôvodu späťvzatia odvolania