3Sžr/20/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.03.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
JUDr. Ľuboš Bajužík - SKP PD Udavské v konkurze
c/a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava