3Sžp/8/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.06.2013 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Mária Kizáková a spol.
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava