3Sžp/8/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.10.2012 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Ing.Ján Kurtiš - Forest Co, Myjava
c/a
Krajský úrad životného prostredia Trenčín