3Sžp/6/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.11.2012 08:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE s.r.o. Poprad
c/a
Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava