3Sžp/39/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.05.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Ing. Miroslav Kaliský
c/a
Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava