3Sžp/25/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.10.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Lesoochranárske zoskupenie VLK Tulčík
c/a
Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava