3Sžp/25/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.10.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Eva Horváthová a spol.
c/a
Krajský stavebný úrad Trnava