3Sžp/19/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 10.10.2013 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Patrícia Jurišičová
c/a
Obvodný úrad Banská Bystrica