3Sžo/8/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.07.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Martin Cimrák
c/a
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre