3Sžo/70/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.12.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Mária Kočišová
c/a
Centrum právnej pomoci Košice