3Sžo/70/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.10.2014 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Sociálna poisťovňa Bratislava
c/a
JUDr. Jana Jandová SKP BB SK STEEL s.r.o. Selce