3Sžo/67/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.12.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Michaela Ďurošková
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ Žilina